A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Bérmálás

Mi a bérmálás lényege?

A bérmálás a Szentlélek erejében részesíti a megbérmáltat. Segíti őt abban, hogy a felnőtt keresztény élet küzdelmeiben a rossznak ellenállhasson, a hit és a szeretet útján megmaradhasson.

Ki lehet bérmálkozó?

Az a fiatal, aki részesült a hit oktatásában, és azt magáévá tette, elhatározta, hogy annak megfelelően akar élni. Általában 14-16 éves korban (8-9. osztályban) visszük a fiatalokat a bérmálás szentségéhez. A felkészülés ideje alatt a fiatalok részt vesznek a hitoktatásban, járnak a vasárnapi Szentmisére, nyári táborban vagy más közösségi lelkigyakorlaton vesznek részt, cselekedeteikkel (pl. idősotthonok vagy gyermekotthonok látogatása, szegények segítése) is bizonyítják, hogy felnőtt keresztényekké váltak. A bérmálás szentsége előtt a fiatalok részesülnek a bűnbánat szentségében, hogy tiszta lélekkel fogadhassák a Szentlélek ajándékát.

Ki lehet bérmaszülő?

A bérmaszülőség feltételei ugyanazok, mint a keresztszülőségé. Az lehet bérmaszülő, aki a 16. életévét betöltötte (ez alól rendkívüli esetben kérhető felmentés), aki szentségekhez járulhat (vagyis például ha házas, akkor szentségi házasságban él), és a hitéhez méltó életet él. Bérmaszülő nélkül is meg lehet bérmálni a fiatalt. Nem szükséges, hogy a bérmaszülő azonos nemű legyen a bérmálkozóval. A bérmaszülő a bérmálás előtt részesül a bűnbánat szentségében, hogy tiszta szívvel vehessen részt a Szentmisén és áldozhasson a bérmagyermekével együtt.

Milyen bérmanevet válasszon a bérmálkozó?

A bérmanév választásával egy szent példaképet és pártfogót választ a fiatal. Olyan szentnek a nevét helyes választani, akinek az életútja vonzó a fiatal számára, akinek a példáját követni szeretné.