A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Temetés

Mi az egyházi temetés lényege?

Az egyház közössége osztozik a család gyászában és fájdalmában. Segíti a gyászolókat abban, hogy az örök élet hitének fényében lássák a szerettük földi életének végét, tudják elfogadni az ő halálát. Az egyház imádkozik az elhunytért, a Szentmisében felajánlja érte a legszentebb áldozatot: Krisztus keresztáldozatát. Megszenteli a koporsót (vagy az urnát) és a sírhelyet.

Mi a gyászmise lényege?

A legfontosabb, amit az egyház az elhunytért tehet az, ha a legszentebb áldozatot, a Szentmisét felajánlja érte. Ezért bátorítjuk a gyászoló családot arra, hogy a temetés kapcsán az elhunyt családtagért bemutatott gyászmisét is kérjék.

Van-e díja az egyházi temetésnek?

Az egyházi temetésnek megszabott díja van, amelyből a templom költségeit, valamint a sekrestyés, a kántor és a pap szolgálatát és útiköltségét fedezik. Rászorulók esetében lehet kérni ennek a díjnak a mérséklését, vagy elengedését.

Hol kell kérni az egyházi temetést?

Az egyházi temetést az elhunyt lakóhelye szerinti plébánián kell kérni.

Lehet-e ismerős atyát megkérni a temetés megtartására?

Ha a család jól ismer egy atyát, és szeretnék őt megkérni az elhunyt szerettük temetésére, ezt nyugodtan megtehetik. Azonban ilyenkor is az elhunyt lakóhelye szerinti plébános intézi a temetés megszervezését (például a kántort, a gyászmise időpontját), és ő anyakönyvezi a temetést.