A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Történet (Batthyány Templom)

 A FATIMAI SZŰZ TISZTELETÉRE és BOLDOG BATTHYÁNY-STRATMAN LÁSZLÓ EMLÉKÉRE ÉPÜLT

Templom Története

Szombathely nyugati városrésze (az egykori Olad község) az 1970-es évektől dinamikus fejlődésnek indult. A kertvárosi részen sorra épültek a keres családi házak. Szombathely észak-nyugati részén pedig egy új, az Óladról elnevezett lakótelep épületei látszódnak. A lakások, lakótömbök látványos gyorsasággal készültek el. Az 1980-as évekre az 1796-ban épült régi Oladi Szentháromság templom olyannyira kicsinek bizonyult, hogy a templom előtti parkos jellegű teret kellet kihangosítani a templomtoronyból, hogy az emberek a templom falain kívül szorulva is be tudjanak kapcsolódni a Szentmisébe. Ebben a helyzetben fogalmazódott meg egy új templom építésének gondolata. A rendszerváltást követően az egyház már szabadabban cselekedhetett, és a templomépítés gondolata konkrét elhatározássá érlelődött. Csermely Andrea diplomázó építészmérnök diplomatervet készített, mintegy javaslatot téve arra, hogy szükség van az épülő olad lakótelep lakóinak egy olyan helyre, ahol lehetőséget kapnak lelki életük ápolására, és közösségi életük fejlesztésére. 1996-ban Molnár János lett az Oladi egyházközség plébánosa, aki Dr. Konkoly István megyés püspökkel közösen megfogalmazta, hogy a lakótelep híveinek biztosítani kell a vasárnapi szentmisét. Erre a célra az Oladi Művelődési Központ színháztermét bérelték ki. Így indult meg és teljesedett ki a hitélet a lakótelepen. A körülmények és a nehézségek ellenére sokan választották szentmise látogatásuk színhelyéül a művelődési házat.1999.pünkösdhétfőjén itt részesítette a bérmálás szentségében fiataljainkat. Az Oladi plébánia rózsafüzér társulat imádságos koszorúba fonta a közösség templomépítési szándékát. Hamarosan létrejött a Dr. Batthyány-Srattman László templomért alapítvány és annak kuratóriuma. Az anyagiak előteremtéséről egymást követték a gyűlések. Egyre több döntés született, és terveket tettek követték. Tervpályázatot írtunk ki, melyre 7 mű érkezett. A szakmai zsűri Németh István építészmérnök terveit javasolta első helyen. A püspök,a plébános és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodtak abban,hogy az Oladi lakótelep szélén,a Derkovits lakótelephez közeli terület a legalkalmasabb a templom felépítésére. A város önkormányzata az5 ezer 800 négyzetméter nagyságú területet 1999.augusztus 24-én ajándékozási szerződésben adta át a Szombathelyi Egyházmegyének. 1999.szeptember 12-én került sor az ünnepélyes alapkőletételre, amelyen részt vettek a területajándékozó önkormányzat képviselői, a társadalmi és a politikai élt vezető személyiségei, az egyházmegye papsága és a hívek sokasága. Az ünnep előestéjén gyertyás imavirrasztás volt. Hamarosan megkezdődött a templom építése. A beérkezett öt ajánlat közöl az ÉPSZÖV Rt. nyerte el kivitelezést. Az alapozási munkálatokat az ATERRA Kft. végezte. A talajszerkezet miatt mélyalapozásra volt szükség. A kivitelezésben a speciális feladatokat igénylő munkákat alvállalkozókra bízták. A templom alapterülete 1427 négyzetméter,650 ülőhely található benne. Körülbelül 1500 személy befogadását teszi lehetővé. A tornya 45 méter magas. A búcsú ünnepe: október 13-át követő vasárnap. Minden hónap 13-án Szűzanyát tisztelő Fatimai körmenetet és imádságot tartunk templomunkban. A millennium évében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 140 millió forinttal támogatta a templomépítést. Közben jelentős felajánlások történtek a templombelső berendezésére: a keresztúti stációk Csonka Ernő festőművész, a harang a Rotary Clubok, a Batthyány-dombormű Marosits József, a szentélyben lévő kereszt a korpusszal Dr. Konkoly István ajándéka, a Szent Anna-képet Dr.Kaczmararki János ajándékozta.2002 augusztusára elkészült a templom, felszentelése 2002.szeptember 8-án volt a lakótelepi és a városi hívek nagy örömére. A templomot a FATIMAI SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVE tiszteletére és BATTHYÁNY-SRATTMANN LÁSZLÓ emlékére mintegy ötezer hívő jelenlétében szentelte fel Dr. Konkoly István megyés püspök. A szertatáson jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök, aki jókívánságait az emlékkönyvünkben is megörökítette. A templomunk tornyában három harang hívja imára és szentmisére a híveket, illetve jelzi, ha valaki az örökkévalóságába költözött. A nagyharang Boldog Batthyány- Strattmann László emlékére öntetett 2003-ban,a súlya:415 kilogramm. Felirata:"Hűséggel és szeretettel"

"Csak eszköz vagyok". A középső harang a Rotary Clubok ajándéka. Szűz Mária tiszteletére 2002-ben öntötték. Mária alakja látható rajta,a másik felén a Rotary Clubok jelképe : "Felsőőr,Hartberg, Felsőpulya, Kismarton, Szombathely". A kisharang Szent Mihály főangyal tiszteletére 2003-ban készült. Felirata:

"A mélységből Kiáltok Uram hozzád, Istenem, figyelj a szómra!"

" Zengjük Áldva: Szent ez Isten! Élők, holtak Istene!". A kis-és nagyharang ünnepélyes felszentelését 2003.október 12-én, a templom búcsúnapján, Dr. Konkoly István püspök végezte.