A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Esküvő

Mi az egyházi házasságkötés lényege?

Isten szeretetre teremtette az embert. A házasság szentségében két ember egymásnak ajándékozza teljes önmagát, ígéretet tesznek arra, hogy egy életen át szeretni és tisztelni fogják egymást. Ebben az 'igen'-ben, amit egymásra kimondanak, megjelenik a végtelen Isten szeretete. Ez az isteni szeretet fogja őket átsegíteni az életük nehézségein, a mélypontokon, ez fogja a házasságukat és a szerelmüket élővé, teljessé tenni.

Ki köthet egyházi házasságot?

Azok a jegyesek köthetnek egyházi házasságot, akik egyházi értelemben szabad állapotúak (például eddig még nem kötöttek mással szentségi házasságot), valóban akarják ezt a végérvényes, felbonthatatlan életszövetséget megkötni, és meg vannak keresztelve.

Ha csak az egyikük van megkeresztelve, akkor a másik számára a keresztelést be lehet pótolni, vagy rendkívüli esetben ez alól felmentést kaphatnak, és így is megköthetik az egyházi házasságot.

Ha nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, ezt lehetőleg pótolják a házasságkötés előtt. Ha azonban ennek a pótlása nehézségbe ütközik, ők azonban mégis őszintén kérik az egyházi házasságkötést, akkor így is megtartható.

Hogyan készülnek a jegyesek az egyházi házasságkötésre?

A jegyesek a házasságkötés előtt jegyes oktatásban részesülnek. Itt hallanak arról, hogy a hit hogyan teszi teljessé, erőssé az ő szeretetszövetségüket, mik a jó házasság alaptörvényei, hogyan kell konfliktusokat megoldani, milyen a jó kommunikáció, mik a gyermekáldás elfogadásának és a gyermeknevelésnek a legfőbb alapelvei.

Esküvő előtt a jegyesek részesülnek a bűnbánat szentségében, hogy tiszta lélekkel fogadhassák a házasság szentségi kegyelmét.

Van-e költsége az egyházi házasságkötésnek?

Az egyházi házasságkötésnek megszabott díja van, amelyből a templom költségeit, valamint a sekrestyés, a kántor és a pap szolgálatát és útiköltségét fedezik. Rászorulók esetében lehet kérni ennek a díjnak a mérséklését, vagy elengedését.

Hol lehet megtartani az egyházi esküvőt? Milyen dokumentumok szükségesek hozzá?

A jegyesek szabadon választhatják meg azt a templomot, ahol a házasságukat meg szeretnék kötni. Természetesen nagyon jó az, ha tartoznak egy hívő közösséghez, és ott, a saját közösségük körében ünnepelhetik az életük egyik legszebb, legfontosabb napját. Ám kérhetik az esküvőt más templomban is. Ilyenkor, ha a kívánt templom se a vőlegénynek, se a menyasszonynak nem a lakóhely szerinti temploma, akkor valamelyiküknek a lakóhely szerinti plébániájáról kérniük kell egy elbocsátót az esküvőre.

Ezenkívül ki kell kérniük mindkettőjük friss keresztlevelét is. Ezekkel a dokumentumokkal tudnak a kívánt templomban jelentkezni a házasságkötésre.

Lehet-e ismerős atyát megkérni az esküvő megtartására?

Ha a jegyespár jól ismer egy atyát, és szeretné őt megkérni az esküvő megtartására, ezt nyugodtan megtehetik. Azonban ilyen esetben is az esküvő helyének plébánosa az, akinek a szükséges dokumentumokat át kell adni, aki megvizsgálja, hogy nincs-e bármifajta egyházi akadálya az esküvő megtartásának, engedélyezi az esküvőt, és az esküvő anyakönyvezését elvégzi.