A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Szent György Lovagrend

A Szent György Lovagrend az Oladi Plébánián

A visegrádi Szent György Lovagrend alapításától fogva szoros kapcsolatban áll az Egyházzal. Az alapító okirat is egyik feladataként határozza meg a Rendnek az Egyház védelmét. Az 1326. április 24.-i keltezésű okmány részletesen kitér a rend tagjai számára előírt kötelezettségekre az Egyházzal szemben (böjtölések, imádságok és szentmisék mondatása illetve azokon való részvétel, adományozások, stb.) azzal a céllal, hogy "Továbbá ez a baráti rend az egész anyaszentegyházat oltalmazni, megvédeni tartozzék, amennyire a hit vallásából lehet, hogy azon szentegyház örökké való könyörgése által ez a rend lelkiekben és az ideig valókban gyarapodást vegyen."

A Rend korunk követelményeinek megfelelő újjáélesztése 1990-ben történt meg lovag vitéz Cseke László örökös kancellár úr kezdeményezésére. Már a Szent György Lovagrend új Alkotmányának Preambuluma (bevezetője) tisztázza a Lovagrend hozzáállását a történelmi Egyházakhoz: " ... a dicső emlékű Károly Róbert királyunk által az Úr 1326. évében, Európában elsőként létrehozott királyi alapítású lovagrendet, a Szent György nevét viselő Rendet, amely mind a világi, mind az egyházi jog szerint hiba nélkül alapíttatott, alapítása semmissé nem nyilvánítatott és törvényes fennállása meg nem szűnt, az Úr 1990. évében, Visegrádon, tevékenységének nyugvásából felvétetik, és mindazon lovagok előtt, akik a keresztény-keresztyén értékrendet maguknak vallják, és az evangéliumi tanítás szerint magyar hazánk javára és az emberiség üdvére kívánják cselekedeteiket irányítani, a Rend szünetelő működése megnyittatik."

A Szent György Lovagrend Vas megyei Priorátusa 2008-ban kezdte meg működését. Nem sokkal tevékenységének megkezdése után máig fennálló kapcsolatot létesített a Szent Márton Plébániával. Pár évvel később, 2010-ben kezdődött a Rend kapcsolata az Oladi Plébániával, amely tulajdonképpen 2012-ben fűződött szorossá. Ennek oka a kölcsönösen előnyös kapcsolat, mert egyrészt a priorátus tevékenysége során megpróbálja segíteni a plébánia közösségi munkáját, másrészt pedig a plébánia területén felépült új közösségi ház újabb bázishelyet nyújt a priorátusnak.

A plébániákkal illetve a történelmi Egyházakkal való kapcsolat is lehetővé teszi, hogy a Lovagrend tagjai tiszta szívvel és igaz lélekkel vallhassák:

"In Veritate Iustus Sum Huic Fraternali Societati"

(azaz: "Valósággal igaz vagyok e testvéri szervezet iránt")