A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Cursillo

A Fatimai Szűzanya nevét viselő cursillos közösség200px-halacska

A Batthyány templom Fatimai Szűz Anya nevét viselő cursillos csoport közösségi és ima életét szeretném bemutatni a kedves honlap látogatóknak!

A cursillo a Katolikus Egyház mozgalma. Az 1940-es években Mallorca szigetén szerveztek először cursillot. A cursillo szó magyarul tanfolyamot jelent, amely három napig, csütörtök estétől vasárnap délutánig tart. Hazánkban az első cursillot 1989-ben tartották.

Mi kell a cursillon való részvételhez?

A cursillon való részvételhez nem kell más, mint nyitott szív, nyitott fülek. A többit a Szentlélek adja meg.

Mit adott nekünk a cursillo három napja?

Lelki kincsekkel, csodálatos élményekkel, meglepetésekkel ajándékozott meg bennünket. Természetesen ezeket az élményeket mindannyian másként éltük meg, azonban ettől a három naptól kezdődően megváltozott a jó Istennel, az emberekkel való kapcsolatunk.

Mit jelent számunkra a cursillos közösség?

A cursillista testvérekkel való rendszeres örömteli együttléten túl jelenti azt, hogy tovább élhetjük a mindennapok rohanó zűrzavarában, azokat a lelki kincseket, amelyekkel gazdagodtunk, amelyekben részünk volt a három nap alatt.

A cursilloról részleteket a www.cursillo.hu honlapon olvashatnak.

Cursillos csoportunk 2009-ben 10 fővel alakult meg, jelenleg 29 fős a közösségünk. Havonta egy alkalommal találkozunk templomunk közösségi házában. Találkozásaink alkalmával az imádság mellett, foglalkozunk egy-egy aktuális hitéleti kérdéssel, megismerkedünk egy-egy Szent életével, vagy megemlékezünk egy-egy ünnepi eseményről, melyhez kapcsolódóan felolvasunk egy-egy evangéliumi részletet, vagy meghallgatunk egy-egy tanulságos történetet. Nagy - nagy örömünkre Sándor atya is cursillista. Ő is részt vesz csoporttalálkozóinkon és minden programunkon. Közösségünk tagjainak nagy többsége Kőszegen a Szent Imre Missziósházban végezte el a cursillot. Azóta úgy gondolunk a Missziósházra, mint második otthonunkra.

Rendszeres összejöveteleink mellett szervezünk egyéb programokat is. Zarándoklatokat, közös mozi látogatásokat, filmvetítéseket, kiállítás megtekintést. Az elmúlt hat év alatt elzarándokoltunk például a Homokkomáromi Mária kegyhelyre, a Horvátnádaljai Házaspárok útjához, a Veleméri Szentháromság templomba, a Velemi Szent Vid kápolnához és Magyarország egyetlen Szent Egyed tiszteletére felszentelt templomába, amely a gradistyei horvátok lakta Peresznyén található.

Az egyházi programok mellett zarándoklataink során mindig jut idő a világi programokra is. Magyarszombatfán például Czugh Zsuzsa népi iparművésznő fazekas bemutatót tartott nekünk, megcsodálhattuk hogyan készülnek a különféle használati tárgyak, korsók, tálak, hamutartók. Velemben, ,,élő" történelemórán vettünk részt, élvezhettük a Kőszegi hegység szubalpin klímáját.

Peresznyei zarándoklatunk során bepillantást kaphattunk a horvát nemzetiségű falu életének múltjába, jelenébe. Megtekintettük a "Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye" című kiállítást, meghallgattuk a falu Zviranjak (Forrás) nevű énekkarának műsorát.

Cursillos közösségünk tevékenyen részt vesz templomunk imaéletében is. Minden hónap utolsó vasárnapján közösségünk végzi a szent szolgálatot: a ministrálást, az olvasmány, a szentlecke, a könyörgések felolvasását, a perselyezést. Elsőáldozóinkat a befogadó szertartástól az elsőáldozás napjáig imáinkkal kísérjük.

Csoport összejöveteleinken, csak cursillot végzett testvérek vehetnek részt. Nagy öröm számunkra azonban, hogy a cursillot még el nem végzett testvéreink közül sokan fogadták el meghívásunkat zarándoklatainkra, és egyéb programjainkra. Közös programjaink során a cursillot még el nem végzett testvéreink is megtapasztalhatják, milyen örömteli és csodálatos dolog keresztény hitünknek közösségben való megélése.

A cursilloba és cursillos közösségünkbe mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Molnár Lászlóné Erzsi